Επίγειες Λήψεις - Εγκατάσταση

θέματα

(1/1)

[1] Λήψη μια (οποιαδήποτε) συχνότητας, από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις.

[2] Οριακές επίγειες ψηφιακές λήψεις.

[3] Τοποθέτηση ενισχυτή και ο ρόλος του προενισχυτή

[4] Λήψη της ΕΡΤ στην κεντρική Μακεδονία.

Πλοήγηση

[0] Ένα επίπεδο πάνω

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση